Historie1

Læs lidt om koret og dets historie

Skanderborg Mandskor blev stiftet den 18. januar 1938. Før den tid var der to mandskor i Skanderborg: Arbejdernes Mandskor, som blev stiftet den 10. juli 1929 og Håndvær-kernes Mandskor, som eksisterede før 1864 - det nøjagtige årstal kendes ikke. Man blev enige om at sammenlægge de to kor, da de hver især manglede medlemmer. Ved en sam-menlægning nåede man over 30 medlemmer.


Under og efter 2. verdenskrig arrangerede Skanderborg Mandskor mange store koncerter, hvor man  samlede 600-700 tilhørere. Man opførte også flere af de kendte operetter f.eks. ”Forår i Heidelberg”, ”Sommer i Tyrol” og ”Champagne-Galoppen”. Koret har endvidere sunget på byens og omegnens plejehjem, sygehuse og kirker til glæde for tilhørerne.


Medlemstallet har svinget op og ned igennem årene. Da fjernsynet kom, faldt medlems-tallet til under 20 medlemmer.

 

Korets 60 års jubilæum i 1998 blev holdt i det nyopførte Skanderborg Kulturhus. Der var inviteret kor fra Hadsten, Horsens og Vejle. Korene sang eget program, og hele koncerten sluttede med et fælles program. Det gav både publikum og sangere en stor oplevelse. I 2006 var der også koncert i Kulturhuset, hvor de medvirkende var et blæseorkester og flere blandede kor.


I år 2008 var det Sangens År og ved korets 70 års forårskoncert bestræbte vi os på at lave et meget varieret program. Vi ville gerne vise så mange sider af musikken og sangen som muligt. Dette blev med stor succes opfyldt ved deltagelse af Brøruphus Efterskoles kor i en meget velbesøgt og varieret jubilæumskoncert i Kulturhuset, Skanderborg. Det er en fornøjelse at arrangere koncerter, når korets medlemmer deltager med en trofast og positiv holdning, og ikke mindst, når publikum reagerer ved at være begejstrede tilhørere.

Dirigent for Skanderborg Mandskor er Julian Hartwig-Hansen

Skanderborg Mandskors formålsparagraf er: At udøve korsang og styrke interessen for korsang ved afholdelse af og deltagelse i koncerter og sangerstævner m.v.


Koret har et bredt mandskor repertoire, med både klassisk musik, sange og viser.


Hvorfor synger mænd i Skanderborg Mandskor? Fordi sang er samvær og kommunikation mellem mennesker. At synge er en måde at være sammen på - lige meget om vi synger for hinanden eller for andre.


At synge giver fysisk og psykisk glæde, det skærper indlæringsevnen, giver energi og styrker det umiddelbare og det naturlige.


Er det noget for dig at være med i Skanderborg Mandskor, så kontakt os på siden kontakt.

Skanderborg Mandskor er medlem af Dansk Sanger-Forbund.

Du kan klikke dig ind her: Dansk Sangerforbund

Løst & fast

Kontakt


Skanderborg Mandskor

Att: Jørgen Rasmussen

Egholmsvej 29

8660 Skanderborg

Tlf: 86 52 13 35


E-mail: gregersenrasmussen@post.tele.dk

Send en mail til koret:


Ved henvendelse til nedenstående email adresse

får du kontakt til korets bestyrelse


kontakt@skanderborg-mandskor.dk

Opdateret 19-02-2018

Opdateret 24-10-2012 af KK