Medlemmer

Skanderborg Mandskor

Siden er forbeholdt medlemmer af Skanderborg Mandskor

De oplysninger, du finder på disse sider, kan ikke kaldes frem af andre end korets

medlemmer. Her vil løbende komme interne meddelelser, så kig af og til på denne side.

Seneste nyt

Her vil du kunne finde meddelelser fra bestyrelsen om aktuelle emner.

På generalforsamlingen onsdag den 15. oktober 2014

blev disse valgt til bestyrelsen i Skanderborg Mandskor

Valgt

Bestyrelsespost

Navn

2014

Formand

Erik Hansen

2013

Næstformand

Jørgen Rasmussen

2013

Kasserer

Søren Sørensen

2013

Sekretær

Tage Iversen

2014

Bestyrelsesmedlem

Svend Mikkelsen

2013

Revisor

Knud Kærgaard

2014

Revisor

Henning Nielsen

2013

Fanebærer

Eddie Kjærgård

2013

Fanebærer

Andreas Blom

2014

Arkivar

Eddie Kjærgård

 

 

 

 

Suppleanter

 

2013

Bestyrelsessuppleant

 

2014

Revisorsuppleant

Hans Henriksen

Generalforsamling

onsdag den 19. oktober 2016

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Ernst blev valgt

 1. Forhandlingsprotokol

Forhandlingsprotokollen er løbende ajourført og vist på hjemmesiden, hvorfor sekretæren kun refererede hovedpunkterne.

Dette gav ikke anledning til bemærkninger.

 1. Formandens beretning

Erik Hansens beretning kan ses i dette link

Beretningen blev godkendt

 1. Regnskab

Søren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelse. på valg var Erik og Svend.

Begge genvalgtes.

 1. Valg af revisor - på valg var Henning, som genvalgtes.
 2. Valg af fanebærer

Eddie blev genvalgt

 1. Valg af repertoireudvalg

1. tenor: Jens Jørgen Jensen

2. tenor: Søren Sørensen

1. bas: Eddie Kjærgaard

2. bas: Ernst Nielsen

Ovennævnte blev valgt og danner sammen med dirigenten repertoireudvalget.

 1. Valg af arkivar

Eddie Kjærgaard blev genvalgt

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til forhandling.

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdtes. Dog vedtog man at der evt. kunne komme en større egenbetaling ved festlige lejligheder, som f.eks. Nytårstaffelet.

 1. Eventuelt

Claus og Tage arbejder på at få hjemmesiden op at køre. Der udover var der lidt snak om korets fremtid, samt om hvorvidt man havde en formodning om Gustavs tilbagekomst.

 

Følgende medlemmer modtog årsnåle:

Eddie 10 år

Søren 15 år

Jørgen 25 år

Jens Jørgen 30 år.

Ernst 30 år

 

Efterfølgende har bestyrelsen kontitueret sig: Formand Erik Hansen, næstformand Jørgen Rasmus-sen, kasserer Søren K. Sørensen, sekretær Tage Iversen og Svend Mikkelsen, bestyrelsesmedlem.

Det er ikke kun de runde fødselsdage, der bliver oplyst her

Henning Nielsen fylder 77 år

torsdag den 22. februar 2018

Jens Jørgen Jensen fylder 82 år

søndag den 11. marts 2018

Jørgen Andersen fylder 81 år

torsdag den 22. marts 2018

Jesper Engel fylder 72 år

torsdag den 26. april 2018

Tage Iversen fylder 73 år

torsdag den 31. maj 2018

Arne Eld fylder 84 år

tirsdag den 5. juni 2018

Andreas Blom fylder 79 år

onsdag den 6. juni 2018

Ernst Nielsen fylder 75 år

tirsdag den 24. juli 2018

Villy Sørensen fylder 81 år

søndag den 16. september 2018

Gustav Hagner fylder 26 år

lørdag den 1. december 2018

Claus Thomasen fylder 66 år

søndag den 3. februar 2019

Jørgen Rasmussen fylder 70 år

søndag den 10. februar 2019

Svend Mikkelsen fylder 75 år

lørdag den 31. august 2019

Søren K. Sørensen fylder 74 år

tirsdag den 1. oktober 2019

Eddie Kjærgård fylder 75 år

onsdag den 9. oktober 2019

Preben Rasmussen fylder 70 år

lørdag den 26. oktober 2019

Erik Hansen fylder 71 år

lørdag den 16. november 2019

Valgt

Bestyrelsespost

Navn

2014

Formand

Erik Hansen

2013

Næstformand

Jørgen Rasmussen

2013

Kasserer

Søren Sørensen

2013

Sekretær

Tage Iversen

2014

Bestyrelsesmedlem

Svend Mikkelsen

2013

Revisor

Knud Kærgaard

2014

Revisor

Henning Nielsen

2013

Fanebærer

Eddie Kjærgård

2013

Fanebærer

Andreas Blom

2014

Arkivar

Eddie Kjærgård

 

 

 

 

Suppleanter

 

2013

Bestyrelsessuppleant

 

2014

Revisorsuppleant

Hans Henriksen